Projekty podpořené EU

Sociální firma VS Rychleby s.r.o. se stala v roce 2011 úspěšným žadatelem a získala podporu z Operačního progamu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a z Integrovaného Operačního programu (IOP).

Povinná publicita

Realizace projektu " Jesenické produkty"

Od ledna 2019 jsme zahájili realizaci projektu „Jesenické produkty“.

Hlavním cílem projektu je zaměstnat osoby doposud nezaměstnané, především ze sociálně vyloučených lokalit Jesenicka, zvýšit jejich minimální kvalifikaci a umožnit jim návrat na trh práce. Účastníci podporované cílové skupiny budou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, v našem případě především Romové z Velké Kraše a jejího okolí, kam spadají čtyři sociálně vyloučené lokality.

V rámci projektu vytvoříme 3 nová pracovní místa, z nichž min. 2 pracovní místa budou vytvořena pro cílovou skupinu. Noví zaměstnanci budou podpořeny jednak teoretickým školením a praktickým výcvikem se zaměřením na práci s potravinami, bezpečností potravin a dalšími sanitárními postupy, které ve výrobě potravin musí dodržovat a zvládat. Zaměstnanci budou pracovat především v provoze v oblasti zpracování bylin a při výrobě nových produktů.

Projekt by měl zvýší praktické kvalifikační dovednosti CS, zabránit její sociální izolaci a napomoci získat dlouhodobé zaměstnání.

Ekonomickým cílem podniku je se stát do dvou let soběstačným a vytvářet dostatečný zisk pro reinvestice do technologického vybavení a dalšího rozvoje sociálního podnikání.

Stahnout soubor  Anotace projektu "Jesenické produkty"

 

Povinná publicita

(OP Z) Zkusme to
Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007024

Hlavním cílem projektu je rozvoj dovedností, znalostí a možnost zaměstnání může přinést do vyloučených lokalit naději na změnu. Potřebu školení dokládají i výzvy a projekty ÚP ČR podporované OP Z. Vzhledem k naším sedmiletým zkušenostem se zaměstnávání osob z této cílové skupiny považujeme proto za vhodné nabídnou přiměřený vzdělávací projekt včetně praxe v malé firmě. Předkládaný projekt vychází i z našich vlastních zkušeností, ze zkušeností í know-how zaměstnanců sociálního podniku, kteří s CS denně pracují.

Stahnout soubor  Anotace projetu z OP Z ke stažení

Povinná publicita

(OP LZZ) Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši
Reg. č.: CZ.1.04/3.1.06/30.00128

Hlavním cílem projektu je zaměstnat osoby ze znevýhodněných cílových skupin, zvýšit jejich kvalifikaci a umožnit jim návrat na trh práce a připravit je na udržení získaného pracovního místa. Účastníci podporované cílové skupiny budou etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. V rámci projektu vytvoříme celkem 5 nových pracovních míst, z nichž min. 3 pracovní místa budou vytvořena pro cílovou skupinu. Na nová místa budou přijaty osoby z řad podporovaných cílových skupin v minimálním počtu 60%. Tyto osoby budou podpořeny intenzivními kurzy jak v teoretické tak v praktické části. Účastníci budou pracovat v provoze v oblasti zpracování a prodeje ovoce. Projekt CS zvýší kvalifikaci, zabrání sociální izolaci, pomůže získat dlouhodobé zaměstnání.

Stahnout soubor  Anotace projetu z OP LZZ ke stažení

Povinná publicita


(IOP) Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši
Reg. č.: CZ.1.06/3.1.02/01.07110

V tomto projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem je společně s neinvestičním projektem 3.1 sociální ekonomika vytvořit 5 nových pracovních míst. Na tato místa budou přijaty osoby z cílových skupin v podílu 60%. Předmětem projektu je nákup nemovitostí a technolgie pro sušení bylin, ovoce, moštování ovoce a jejich další zpracování. Výroba sociálního podniku bude tak zaměřena na výrobu potravinových výrobků, výrobu moštů, bylinných a ovocných čajů. Podnik bude poskytovat služby, jak místním občanům (např. moštováním drobným pěstitelům), tak bude vyrábět pro trh (sušené byliny pro další zprac. až po vlastní produkci, tj. balené ovocné šťávy a bylinné čaje). Projekt bude realizován v obci Velká Kraš v okrese Jeseník. Lokalita prakticky sousedí s obcí Kobylá nad Vidnavkou, která stejně jako Velká Kraš ve vládní analýze Romských lokalit vedena jako problémová Romská lokalita.

Stahnout soubor  Anotace projetu z IOP ke stažení
REGIONÁLNÍ ZNAČKA:


RYCHLÝ KONTAKT:


UŽITEČNÉ ODKAZY:


SPOLUPRACUJEME: